Zoeken

Laatste Nieuws (Actualiteit en Logboek)


Database Prijzen

Uw kommentaar

Deze website bestaat vandaag

Aantal kliks op deze website

Aantal bezoekers online op deze website

Uitgebreide Statistieken Website


De Gemeente Utrecht heeft een aantal regels ingesteld voor de taxi's in Utrecht.

Er is een onderscheid gemaakt tussen Keurmerk taxi's en gewone taxi's.

De Keurmerk taxi's hebben ten opzichte van de gewone taxi's een aantal privileges gekregen:

- Exclusief gebruik van de opstapplaats op het Stationsplein.
- Exclusief gebruik van de opstapplaatsen langs de busbanen in het centrum van de stad.

- De taxi's dienen zich te houden aan de verkeerslichtenregeling voor het openbaar vervoer.
- De busbanen mogen niet tussentijdes worden verlaten of opgereden.
- Op de busbanen is het niet toegestaan om achteruit te rijden, 
   te keren, te laden of te lossen of passagiers te laten in- of uitstappen.
- Halteplaatsen langs busbanen en -stroken mogen niet worden gepasseerd 
   met een snelheid hoger dan 30 km/uur.
- Het openbaar vervoer mag op geen enkele wijze worden gehinderd.

Het mogen gebruiken van de busbanen is lokaal geregeld. 
Hiervoor is geen landelijk beleid. 
In Utrecht is een ontheffing verplicht.
Keurmerktaxi's uit Utrecht hebben allemaal deze ontheffing.

In de praktijk kan het dus voorkomen dat het gebruik van de busbanen 
niet altijd effectief is of soms zelfs onmogelijk om de klant goed te bedienen.


Terug naar boven