Zoeken

Laatste Nieuws (Actualiteit en Logboek)


Database Prijzen

Uw kommentaar

Deze website bestaat vandaag

Aantal kliks op deze website

Aantal bezoekers online op deze website

Uitgebreide Statistieken Website

Bron: TaxiPro

Het gebruik van de Boordcomputer Taxi levert diverse gebruikersvragen op. Want het is nog lang niet voor iedereen duidelijk hoe het verplichte apparaat bediend moet worden. Tientallen lezers van TaxiPro stuurden hun gebruikersvragen in, om beantwoord te krijgen tijdens de workshop ‘Stel al je vragen over de BCT’ tijdens de Nationale Taxidag 2014. Hieronder volgt een publicatie van de antwoorden van de Belastingdienst. De antwoorden van de ILT staan hier. En die van het ministerie van Infrastructuur vind je hier.

Hoe liggen precies de verantwoordelijkheden bij boetes door onjuiste bediening van de BCT?

U moet als ondernemer voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen. Bij problemen als storingen, ongelukjes of diefstal, moet u er alles aan doen wat in uw vermogen ligt om de administratie weer aan te vullen of te herstellen. Hier geldt de vrije bewijsleer.

Sommige fabrikanten hebben een mogelijkheid ingebouwd om opmerkingen te kunnen vermelden binnen het systeem van de BCT. Dan hebt u hier de ruimte om bijzonderheden te noteren, zoals u dat ook op de papieren rittenstaat zou doen.

Heeft een BCT niet zo’n mogelijkheid, dan zult u op een andere manier dit moeten vastleggen. Denk aan een schrift of berichten van de chauffeur aan de centrale. Bedenk ook dat alles wat u vastlegt en wat tot uw administratie behoort, 7 jaar moet worden bewaard voor de Belastingdienst.

Wat te doen als de BCT onverhoopt een storing geeft? Blijft als back-up op de BCT de werkmap en de losse rittenstaat wettelijk verplicht? En hoe zit het met de geldigheidsduur van de werkmap? (normaal 1 jaar, 365 dagen). Als ik nu na 5 weken met de BCT rijden een probleem met de terminal krijg, moet ik dan alle voorgaande weken nog gaan invullen (zoals met vakantieperiode ook altijd moest!!!) of pak je gewoon 1 week verder in je nog deels lege werkmap? Kortom, als de werkmap 1 jaar geldig blijft, heb je bij 1 terminalprobleem per jaar toch steeds 1 boekje nodig? 

U moet als ondernemer voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen. Bij problemen als storingen, ongelukjes of diefstal, moet u er alles aan doen wat in uw vermogen ligt om de administratie weer aan te vullen of te herstellen. Hier geldt de vrije bewijsleer.

Sommige fabrikanten hebben een mogelijkheid ingebouwd om opmerkingen te kunnen vermelden binnen het systeem van de BCT. Dan hebt u hier de ruimte om bijzonderheden te noteren, zoals u dat ook op de papieren rittenstaat zou doen. Heeft een BCT niet zo’n mogelijkheid, dan zult u op een andere manier dit moeten vastleggen. Denk aan een schrift of berichten van de chauffeur aan de centrale. Bedenk ook dat alles wat u vastlegt en wat tot uw administratie behoort, 7 jaar moet worden bewaard voor de Belastingdienst.

Met een taxi moet je minimaal 90% van de jaarkm. aan taxiwerk rijden. Stel ik verhuur taxibussen dan zonder chauffeur voor de overige 10%. Hoe zit het dan met gebruik BCT en controles onderweg?

Als er geen wijziging van het kenteken plaatsvindt, dan blijven de gevolgen voor de BPM op de kentekenhouder rusten. Hij is dus verantwoordelijk dat hij aan de Belastingdienst kan aantonen dat de taxibus aan die 90%-voorwaarde blijft voldoen. Als de taxibus voor 90% door de verhuurder volledig is gebruikt voor taxivervoer, dan weet de verhuurder precies hoeveel de huurder met die bus kan rijden, zonder risico’s te lopen.

Het is verstandig om afspraken te maken over het vastleggen van de kilometers door de huurder, zodat de verhuurder dit in een discussie met de Belastingdienst kan aantonen. Bijvoorbeeld een uitdraai van de gereden kilometers en het doel. Ook is het raadzaam om in de huurovereenkomst iets op te nemen over de aansprakelijkheid voor de eventuele fiscale gevolgen van het gebruik van de taxibus. Bij een controle op straat is het raadzaam dat de chauffeur de schriftelijke huurovereenkomst kan tonen.

Hoe worden kilometers geregistreerd als ik mijn taxi verhuur aan een ander taxibedrijf? Kan ik in gevaar komen als zij privé kilometers registreren?

Zie het vorige antwoord. Als de huurder (veel) privé rijdt, heeft dit gevolgen voor de BPM die de verhuurder heeft teruggevraagd. Voor de regels van het privé gebruik gaat het er om dat de verhuurder moet kunnen bewijzen dat de taxi niet aan hem ter beschikking is gesteld gedurende een bepaalde verhuurperiode. Denk aan een schriftelijke huurovereenkomst en een overzicht van de door de huurder gereden kilometers. Deze tellen voor de verhuurder WEL mee voor ‘zijn’ BPM en in beginsel NIET voor privé gebruik auto.

Wanneer de BCT een storing moeten wij direct over schakelen naar de papieren rit- en rij/rusttijden administratie. Wil dit zeggen, dat de chauffeurs nog steeds papieren rittenstaten bij zich moeten hebben? En het rijtijdenboekje moet deze dan alsnog bij gehouden worden? Of mag het op een gewoon papiertje?

U moet als ondernemer voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen. Bij problemen als storingen, ongelukjes of diefstal, moet u er alles aan doen wat in uw vermogen ligt om de administratie weer aan te vullen of te herstellen. Hier geldt de vrije bewijsleer. Zorgt u daarom in ieder geval voor een vastlegging van alle ritten en omzet zoals u dat op een papieren rittenstaat zou doen.

Ik heb een vraag over pauze nemen met de BCT mag dit zo vaak als je wilt en mag je hem ook op pauze drukken als je op een standplaats aan het wachten ben?

Zorgt u er in ieder geval dat de kilometers juist worden geregistreerd. Ook in een pauze kunt u belastingtechnisch zakelijk of privé rijden.

Ik ben een zelfstandige. We hebben een boordcomputer. Vroeger was het zo dat bijv. als je naar de garage gaat of boekhouder we niets gingen invullen in de werkmap omdat dit zakelijk was. Als ik nu op de bct garage in druk registreert hij dit als werktijd. Hoe moet dit? 

Voor de Belastingdienst zijn dit zakelijke kilometers (en dus niet privé). Voor de regels van de BPM zijn dit  “overig zakelijk” en dus niet-taxi gerelateerde  kilometers; zij vallen onder de “10%-kilometers”. In de BCT hebben de fabrikanten fiscale labels gemaakt om dit goed vast te leggen. Aan de hand van het schema ziet u hoe dit onderscheid wordt gemaakt.

Af en toe tijdens pauze moet ik mijn taxi verplaatsen om beter parkeren. Mijn vraag hoe is het met mijn pauze ? Blijft die tellen of niet? Ik heb geleerd ieder band beweging van de taxi de pauze beëindigt . Maar ik heb van collega’s gehoord kleine beweging kan als minder dan 100 meter is. Klopt dat?

Zorgt u er in ieder geval dat de kilometers juist worden geregistreerd. Ook in een pauze kunt u belastingtechnisch zakelijk of privé rijden.

Ik heb een BCT. Mijn taxi is tevens mijn privé-auto. Echter als ik het contact aan zet geeft mijn BCT een doordringend signaal omdat ik eerst moet inloggen met mijn chauffeurskaart. Het gevolg is dat ik (naar mijn beste weten) steeds een dienst aanvang die ik d.m.v. ondertekening onmiddellijk weer afsluit. Heb ik bijvoorbeeld geparkeerd om een boodschap te doen of te tanken begint deze procedure weer opnieuw. Hoe geef ik aan dat ik privé-kilometers ga maken?

Zorgt u er voor dat u alle kilometers goed vastlegt; het schema kan hierbij behulpzaam zijn. Als u in werkingsniveau “Basis” rijdt en u voert geen andere handelingen uit, dan zullen de kilometers standaard als privé worden geregistreerd.

Hoe moet ik de BCT gebruiken als ik voor Uber rij?

Als de taxi op uw naam staat, blijft u verantwoordelijk voor de BPM-gevolgen. Dat betekent dat de taxi hoofdzakelijk (lees: 90%) voor taxivervoer moet worden gebruikt. Uiteraard moet de omzet van de Uber-rit gewoon worden verantwoord in uw administratie en aangifte.

Hoe zit het met de btw over privé kilometers? Tellen die volledig mee in mijn btw-aangifte?

Een ondernemer betaalt alleen een bijtelling voor de btw over de daadwerkelijk privé gereden kilometers. Dit kan hij aantonen met een sluitende kilometeradministratie. De Belastingdienst accepteert de BCT als zo’n bewijs. Dat betekent dat de vastgelegde privé kilometers (en voor de btw ook woning-werk) in beginsel als uitgangspunt zullen worden genomen voor de bepaling van de bijtelling voor de btw. Dat kan een enorm voordeel zijn, omdat bij relatief weinig privé kilometers een bijtelling op basis van het btw-forfait (2,7% van de catalogusprijs) veel meer zou kosten.

Wat moet ik doen als mijn BCT in storing gaat en ik kan hem niet zelf resetten?

U moet als ondernemer voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen. Bij problemen als storingen, ongelukjes of diefstal, moet u er alles aan doen wat in uw vermogen ligt om de administratie weer aan te vullen of te herstellen. Hier geldt de vrije bewijsleer. Zorgt u daarom in ieder geval voor een vastlegging van alle ritten en omzet zoals u dat op een papieren rittenstaat zou doen.

Hoe kan ik in mijn administratie achteraf wijzigingen aanbrengen als een chauffeur per ongeluk privé kilometers heeft aangegeven. Terwijl het een taxirit was? Wordt dat geaccepteerd?

U moet als ondernemer voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen. Bij problemen als storingen, ongelukjes of diefstal, moet u er alles aan doen wat in uw vermogen ligt om de administratie weer aan te vullen of te herstellen. Hier geldt de vrije bewijsleer. Sommige fabrikanten hebben een mogelijkheid ingebouwd om opmerkingen te kunnen vermelden binnen het systeem van de BCT. Dan hebt u hier de ruimte om bijzonderheden te noteren, zoals u dat ook op de papieren rittenstaat zou doen.

Heeft een BCT niet zo’n mogelijkheid, dan zult u op een andere manier dit moeten vastleggen. Denk aan een schrift of berichten van de chauffeur aan de centrale. Bedenk ook dat alles wat u vastlegt en wat tot uw administratie behoort, 7 jaar moet worden bewaard voor de Belastingdienst.

Ben ik ook verplicht mee te werken aan een BCT-controle als ik op dat moment privé in mijn taxi rijdt?

De Belastingdienst beschouwt een taxi die aan bepaalde uiterlijke kenmerken voldoet als een werkplek. Hier kan de Belastingdienst gebruik maken van zijn controle bevoegdheden. De Belastingdienst zal snel willen en kunnen constateren wie achter het stuur zit (identiteitscontrole chauffeur), de kilometerstand en natuurlijk de verklaring van de chauffeur dat het hier een privé rit betreft, van hem als ondernemer of van de werknemer die dit vastlegt t.b.v. zijn werkgever of de centrale.

Ik rijd af en toe van de zaak naar de werkplaats (500 meter). Voordat de BCT opstart, ben ik er bijna al. Ik wacht daar dus niet meer op. Hoe registreert de BCT dit? Wat is de juiste manier en hoe zorg ik er voor dat het mijn werk niet vertraagt?

Als er geen andere handelingen plaatsvinden in de BCT, dan is het uitgangspunt “Basis” en tellen de kilometers standaard als “privé”. In uw geval niet gunstig, omdat het zakelijke kilometers betreft. Het aantal kilometers zal op jaarbasis niet heel hoog zijn, maar het is wel raadzaam om het vast te leggen.

Uitleg KNV-bijeenkomst: Let op: als u na een pauze met een onbeladen taxivervoer rit begint (bijvoorbeeld het rijden naar een klant) dan moet u dit handmatig invoeren na de pauze (in de module taxivervoer zetten). Wat gebeurt er als chauffeurs niet handmatig zaken invoeren? Wie is er verantwoordelijk voor het invoeren van deze gegevens? 

Voor de Belastingdienst is de ondernemer altijd aansprakelijk en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de administratie en ingediende belastingaangiften. Fouten in de bediening moeten worden vastgelegd en het is en blijft een afweging van het bewijs. De ondernemer heeft de administratieplicht en moet aannemelijk maken dat hij de taxi voor 90% gebruikt voor taxivervoer en hij moet bewijzen dat hij niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden.

Terug naar boven