Zoeken

Laatste Nieuws (Actualiteit en Logboek)


Database Prijzen

Uw kommentaar

Deze website bestaat vandaag

Aantal kliks op deze website

Aantal bezoekers online op deze website

Uitgebreide Statistieken Website

Bron: TaxiPro

Het gebruik van de Boordcomputer Taxi levert diverse gebruikersvragen op. Want het is nog lang niet voor iedereen duidelijk hoe het verplichte apparaat bediend moet worden. Tientallen lezers van TaxiPro stuurden hun gebruikersvragen in, om beantwoord te krijgen tijdens de workshop ‘Stel al je vragen over de BCT’ tijdens de Nationale Taxidag 2014. Hieronder volgt een publicatie van de antwoorden van het ministerie van Infrastructuur. De Belastingvragen zijn hier te vinden. En de antwoorden van de Inspectie Leefomgeving en Transport staan hier.

We hebben net nog een taxibus er bij gekocht, in eerste instantie met de boordcomputerapparatuur er nog in, maar dat is op het laatste moment terug gedraaid en de voormalige eigenaresse wil toch haar Bct er uit halen. Nu is mijn vraag: kan je dan wel al een nieuwe bestellen op dit kenteken als er al eentje in zat? En is de subsidieregeling dan nog geldig?

Ja, een nieuwe boordcomputer bestellen, inbouwen en activeren kan op het kenteken, maar de oude boordcomputer moet dan wel zijn uitgebouwd en afgemeld.

En nee: per kenteken kan maar eenmaal subsidie worden verstrekt. De subsidieregeling is intussen afgelopen. Alleen voor gedupeerde klanten van Quipment geldt nog een overgangsperiode.

Graag zou ik willen weten wanneer er een officiële bericht en ingangsdatum komt over de versoepeling van de rijtijden wet. Er werd gezegd dat er met de komst van de bct de rijtijden worden versoepeld maar er is nog steeds geen officiële bericht of datum vanuit de overheid.

De ministerraad is op 5 september akkoord gegaan met het voorstel voor versoepeling. Het voorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Streven is dat de nieuwe regels in januari 2015 van kracht worden.

Op de geprinte bonnetjes komt nu iedere keer het BSN nummer van de rijdende chauffeur te staan. Van overheidswege wordt geadviseerd (aan de gewone burger wat wij chauffeurs dus ook zijn) om niet aan Jan en Alleman je BSN nummer te geven, omdat er dan makkelijk gefraudeerd mee kan worden dus waarom kan er niet gewoon de voornaam en desnoods het chauffeurspersoneelsnummer  op het bonnetje komen te staan? Dat is in elke supermarkt wel zo dan staat er op de bon: u bent geholpen door Nico o.i.d..

Het is niet verplicht om het BSN op de ritbon te printen. Sterker nog, het ministerie raadt ten sterkste af dit te doen vanwege de privacywetgeving. Wij hebben dit in onze brief van 23 mei 2014 aan alle taxiondernemers aangegeven.

Kunnen Quipment-gedupeerden zomaar overstappen op bijv. Cabman of Taxitronic en dan alsnog de subsidie hiervan terugvragen? Ook al zit er een Quipment bct in de taxi waarvan de subsidie al naar Quipment is? Tot wanneer loopt de termijn voor terugvragen van subsidie voor Quipment gedupeerden?

Op een aan een kenteken gekoppelde BCT kan maar eenmaal subsidie worden verstrekt. Die subsidie wordt pas verstrekt als de boordcomputer is geactiveerd. Bij overstap naar een andere leverancier en aanschaf van een andere boordcomputer voor hetzelfde voertuig is er geen mogelijkheid van subsidie meer.

De termijn voor het alsnog aanvragen van subsidie door gedupeerde klanten van Quipment is nog niet vastgesteld. De komende maanden kunnen zij in elk geval nog aanvragen indienen.

Terug naar boven