Zoeken

Laatste Nieuws (Actualiteit en Logboek)


Database Prijzen

Uw kommentaar

Deze website bestaat vandaag

Aantal kliks op deze website

Aantal bezoekers online op deze website

Uitgebreide Statistieken Website

Bron: TaxiPro

Het gebruik van de Boordcomputer Taxi levert diverse gebruikersvragen op. Want het is nog lang niet voor iedereen duidelijk hoe het verplichte apparaat bediend moet worden. Tientallen lezers van TaxiPro stuurden hun gebruikersvragen in, om beantwoord te krijgen tijdens de workshop ‘Stel al je vragen over de BCT’ tijdens de Nationale Taxidag 2014. Hieronder volgt een publicatie van de antwoorden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De antwoorden van de Belastingdienst vind je hier. En die van het ministerie van Infrastructuur vind je hier

Hoe liggen precies de verantwoordelijkheden bij boetes door onjuiste bediening van de BCT?

De chauffeur is verantwoordelijk voor de bediening van de BCT. Overigens is het wel zo dat de inspectie tot 1 juni 2015 coulant optreedt als het gaat om kleine foutjes in de bediening. Dat ligt anders als de inspectie merkt dat er structureel gemanipuleerd wordt met de BCT; dan zal de inspectie optreden.

Wat te doen als de BCT onverhoopt een storing geeft?

Dan kan er op een andere manier geregistreerd worden. Het moet wel deugdelijk gebeuren. Hoe dat gebeurt is een vrije keuze, maar met de ouderwetse rittenstaat en werkmap kan het ook nog prima.

Blijven als backup op de BCT de werkmap en de losse rittenstaat wettelijk verplicht? Hoe zit het met de geldigheidsduur van de werkmap (normaal 1 jaar, 365 dagen)?

Termijnen voor geldigheid werkmap bestaan niet meer. Dat komt omdat de wettelijke regels voor het gebruik van een werkmap en rittenstaat zijn vervallen door de invoering van de BCT. Bij een defecte BCT of BCT-kaart moet je op een handmatige manier registreren. Een deugdelijke arbeidstijden en rittenregistratie is verplicht. Deze registratie is vormvrij. Dit mag dus wel een rittenstaat of werkmap zijn. De verplichting tot handmatig registreren geldt alleen voor de periode dat de BCT niet gebruikt kan worden vanwege een storing.

Als ik nu na 5 weken met de BCT rijden een probleem met de terminal krijg, moet ik dan alle voorgaande weken nog gaan invullen (zoals met vakantieperiode ook altijd moest!!!) of pak je gewoon 1 week verder in je nog deels lege werkmap?

Nee. De wettelijke regels voor het gebruik van een werkmap zijn vervallen door de invoering van de BCT. Termijnen voor geldigheid werkmap bestaan dus niet meer. Bij een defecte BCT of BCT-kaart moet je op een handmatige manier registreren. Een deugdelijke arbeidstijden en rittenregistratie is verplicht. Deze registratie is vormvrij. Dit mag dus wel een rittenstaat of werkmap zijn. De verplichting tot handmatig registreren geldt alleen voor de periode dat de BCT niet gebruikt kan worden vanwege een storing.

Wij rijden met een limousine vaak maar 1, soms 2 ritten per dag. Heel vaak doen wij ritten met zieke kinderen en heeft de limousine tussendoor wachttijden van wel 3 tot 5 uur. Het gaat hier in onze administratie om één rit. De wachttijd schijnt niet als rusttijd in de BCT in te voeren te zijn. En moet er met de rit gestopt worden, waarna er na de rusttijd een nieuwe rit ingevoerd moet worden. Dit klopt dan weer niet met de administratie. Dat maakt het lastig en omslachtig, de chauffeur krijgt wel doorbetaald. Hoe moeten wij hiermee omgaan?

De BCT biedt de mogelijkheid om rij- en rusttijden te registreren. Het is aan de werkgever om de keuze te maken in welke tijdgroep de wachttijd wordt ondergebracht.

Ik heb een vraag over pauze nemen met de BCT. Mag dit zo vaak als je wilt en mag je ook op pauze drukken als je op een standplaats aan het wachten bent?

De werkgever bepaalt voor de werknemer of het pauze is. En als je op een standplaats staat, heb je geen pauze. Want als je op een standplaats staat geef je aan dat je beschikbaar bent.

Ik ben een zelfstandige. We hebben een boordcomputer. Vroeger was het zo dat als je naar de garage gaat of boekhouder we niets gingen invullen in de werkmap omdat dit zakelijk was. Hoe moeten we dat nu doen? ls ik nu op de bct ‘garage’ indruk registreert hij dit als werktijd. Hoe moet dit?

Een zelfstandig ondernemer hoeft alleen zijn taxigerelateerde werktijden te registreren in de BCT. De BCT biedt de mogelijkheid om andere werkzaamheden te registreren buiten de “ operationele modus , arbeidstijd”. De niet taxi gerelateerde werkzaamheden tellen zodoende niet mee in de berekening van de arbeidstijd.

Af en toe moet ik tijdens mijn pauze mijn taxi verplaatsen om beter te parkeren. Mijn vraag: hoe is het met mijn pauze? Blijft die tellen of niet? Ik heb geleerd iedere beweging van de taxi de pauze beëindigt. Maar ik heb van collega’s gehoord dat een kleine beweging kan, als die minder dan 100 meter is. Klopt dat?

Die 100 meter is geen issue. Als je niet met taxigerelateerd werk bezig bent (dus: tijd waarover je vrij kunt beschikken) mag dit in de pauze.

Hoe moet ik de BCT gebruiken als ik voor Uber rijd?

Er is geen verschil.

Ik wil pauze nemen samen met de klant (en de klant wil dit ook) tijdens een rit (Maastricht – Groningen). Tijdens de uitvoering van een rit kan dit niet in de BCT. Hoe registreer ik mijn pauze zonder de rit af te breken?

Een pauze kan niet in de BCT geregistreerd worden zonder de rit af te breken.

Is het mogelijk dat de BCT aangeeft wanneer ik over mijn diensttijd kom? Of moet ik dat zelf op een apart papiertje bijhouden?

Het zou kunnen zijn dat de BCT-fabrikanten een signaal hebben ingebouwd wanneer de maximale arbeidstijd wordt overschreden. Vanuit de wetgeving is dat echter geen eis.

Je kunt maximaal 28 dagen inloggen met je BSN. Zijn dit 28 werkdagen? Geldt dit per voertuig?

Onder het rijden op een BSN-nr zal de BCT na 28 kalenderdagen een foutmelding zal generen. Dat wil niet zeggen dat u na 28 dagen meer kan of mag taxirijden met een BCT. Dat is onder stringente voorwaarden wel toegestaan.

Het verrichten van taxivervoer (operationele modus , arbeidstijd) middels het inloggen met BSN-nummer is enkel toegestaan in de volgende gevallen:

  1. indien men in bezit is van een geldige TBT
  2. Ingeval er sprake is van een defecte chauffeurskaart gedurende de volgende periodes, gerekend vanaf het buiten gebruik raken van deze kaart: de 4 daaropvolgende werkdagen waarin melding wordt gedaan, de periode welke Kiwa Register BV nodig heeft tot afgifte van een vervangende BCT-kaart en uiterlijk de 3e werkdag na ontvangst van het afhaalbericht voor de vervangende kaart.

Een TBT-taxi (Tijdelijk Bewijsschrift Taxi) is 4 maanden geldig. Hoe kan ik na die 28 dagen inloggen? Geldt dit per voertuig?

Het rijden op BSN-nr is onder voorwaarden toegestaan, waarbij de BCT na 28 kalenderdagen een foutmelding zal generen. Het verrichten van taxivervoer (operationele modus , arbeidstijd)middels het inloggen met BSN-nummer is enkel toegestaan in de bovenstaande gevallen.

Wat moet ik doen als mijn BCT in storing gaat en ik kan hem niet zelf resetten?

Indien de BCT een storing heeft of buiten gebruik is moet de BCT zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 3 werkdagen, door een erkenninghouder worden hersteld. Voor de coulanceperiode tot 1 juni 2015 hanteren we een termijn van zeven dagen voor herstel. In de periode dat je niet kunt beschikken over een goed werkende BCT dient men een handmatige registratie bij te houden. Die registratie is vormvrij.

Hoe kan ik in mijn administratie achteraf wijzigingen aanbrengen als een chauffeur per ongeluk privékilometers heeft aangegeven terwijl het een taxirit was? Wordt dat geaccepteerd?

Na het inloggen met de chauffeurskaart wordt gevraagd of je activiteiten wilt toevoegen aan een kaartsessie. Dat betekent dat je tijd kunt toevoegen aan je huidige kaartsessie of de daaraan voorafgaande sessie. In alle andere gevallen dient hiervan een aantekening te worden gemaakt in de bedrijfsadministratie.

Ben ik ook verplicht mee te werken aan een BCT-controle als ik op dat moment privé in mijn taxi rijd?

Ja. Opsporingsdiensten zoals politie, marechaussee en ILT zijn hiertoe bevoegd. U bent verplicht om aan deze controle uw medewerking te verlenen.

Ik rijd af en toe van de zaak naar de werkplaats (500 meter). Voordat de BCT opstart ben ik er bijna al. Ik wacht daar dus niet meer op. Hoe registreert de BCT dit?

Als er gereden wordt terwijl de BCT nog niet is opgestart, registreert de BCT niets. U begaat dan wel een overtreding. U moet dus wachten met rijden tot de BCT is opgestart.

Uitleg KNV bijeenkomst: Let op: als u na een pauze met een onbeladen taxivervoer rit begint (bijvoorbeeld het rijden naar een klant) dan moet u dit handmatig invoeren na de pauze (in de module ‘taxivervoer’ zetten). Wat gebeurt er als chauffeurs niet handmatig zaken invoeren? Wie is er verantwoordelijk voor het invoeren van deze gegevens?

De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat zijn chauffeurs de BCT op de juiste manier gebruiken. Als de chauffeur zich niet houdt aan de regels, kan er ook tegen de chauffeur opgetreden worden.

Staat jouw vraag er niet bij? Stel hem dan rechtstreeks aan de ILT via het Meld- en Informatiecentrum (MIC) van de inspectie, telefoon: 088-489 00 00

Terug naar boven