Zoeken

Laatste Nieuws (Actualiteit en Logboek)


Database Prijzen

Uw kommentaar

Deze website bestaat vandaag

Aantal kliks op deze website

Aantal bezoekers online op deze website

Uitgebreide Statistieken Website

U moet zich eerst aanmelden door een email te sturen aan:

redactie@taxiprijzenutrecht.nl

Daarin moet verplicht vermeld zijn 

1. Uw voor- en achternaam

2. Uw emailadres

3. Bedrijfsnaam

Vervolgens krijgt u, na goedkeuring door de redactie, een tijdelijk wachtwoord toegezonden, die u zelf moet wijzigen op uw profielpagina. Er wordt naar gestreefd om binnen 24 uur uw email te beantwoorden en de benodigde gegevens aan u toe te sturen.

Nadat u zich heeft aangemeld en vervolgens ingelogd heeft, verkrijgt u toegang tot:

-  Pagina om de Gemeente en TRU te beoordelen

-  Pagina Logboek, waarin positieve en negatieve gebeurtenissen bijgehouden worden

-  Pagina om uw profiel te bekijken en te wijzigen

-  Pagina waar u kunt meedoen aan discussies, die alleen zichtbaar zijn wanneer er is ingelogd

-  Enquête voor chauffeurs

Terug naar boven