Zoeken

Laatste Nieuws (Actualiteit en Logboek)


Database Prijzen

Uw kommentaar

Deze website bestaat vandaag

Aantal kliks op deze website

Aantal bezoekers online op deze website

Uitgebreide Statistieken Website

Downloads :
Stukken voor de raadsvergadering van 31 maart 2015 over de nieuwe taxi-verordening van de gemeente Utrecht

Dekkingsvoorstel taxi commissiebrief
Handhavingsstrategie taxivervoer Utrecht 2018 (Nieuw per 26-9-2018)
Inspraaknota taxiverordening
Kwaliteitsregels taxichauffeurs 2018 (Nieuw per 26-9-2018)
Legesverordening
Presentatie Utrechtse Taxiverordening door gemeente Utrecht
Raamkaart taxi (Nieuw per 26-9-2018)
Schriftelijke Vragen over de komst van Uber in Utrecht
Samen op weg. Presentatie van TRU 31-03-2015
Stellingen over Utrechtse Taxiverordening
Taxiverordening 2015
Taxiverordening Utrecht 2015 (Wetstechnische Informatie) (Nieuw per 26-9-2018)
Utrechtse Taxiverordening. Presentatie van TRU 31-03-2015
Voorstel 3008
Werkboek-Utrechts-Taxikeurmerk 2018 (Nieuw per 26-9-2018)
Overige downloads:
Aanvraagformulier Verklaring omtrent het Gedrag
Algemene voorwaarden Taxi KNV
Beleidsregels medegebruik busbanen
Boetecatalogus (Staatscourant)
Chauffeurshandleiding Cabman BCT
Chauffeurshandleiding BCT One Taxitronic
Concept Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxivervoer 2015
Concept Utrechtse Taxiverordening 2015
Contract Taxitronic dataverwerking BCT One
Europees Schadeformulier PDF
Europees Schadeformulier PDF (invulbaar)
Halfjaar rapportage SLKT juli tot en met december 2013
Halfjaar rapportage SLKT januari tot en met juni 2014
Halfjaar rapportage SLKT juli tot en met december 2014
Jaarprogramma openbare ruimte 2016
Rapport Evaluatie samenwerkingsproces taxi
Registratieverklaring Stichting Geschillencommissie
Reglement Geschillencommissie Taxivervoer
Reglement TX-Keur voor zzp'ers
Rij- en Rusttijdenwet Taxi (Nieuw per 1-1-2015)

Terug naar boven