Zoeken

Laatste Nieuws (Actualiteit en Logboek)


Database Prijzen

Uw kommentaar

Deze website bestaat vandaag

Aantal kliks op deze website

Aantal bezoekers online op deze website

Uitgebreide Statistieken Website

R

egelmatig worden er voorwerpen verloren in de taxi. De klant weet ook vaak niet welke taxi er gebruikt is, vaak ook niet eens bij welk bedrijf. Er zijn talloze taxibedrijven die niets met elkaar te maken hebben en ook niets van elkaar weten. De grote taxibedrijven hebben vaak wel een mogelijkheid om bij de chauffeurs na te vragen of er iets is gevonden is in de taxi.

Maar het is in de praktijk haast onmogelijk om bij alle kleine, vaak eenmansbedrijfjes, te gaan informeren.Daarom is op deze website een mogelijkheid ingericht om de klant (de rechtmatige eigenaar) en de chauffeur (de vinder) met elkaar in contact te laten komen. Zowel de klant als de chauffeur kan hier kenbaar maken dat er iets verloren of gevonden is. Dit kan door middel van het invullen van een formulier.Uw persoonlijke gegevens zijn alleen bij de redactie bekend en de redactie zal trachten de eigenaar en de vinder met elkaar in kontakt te brengen. Op de website is dan alleen zichtbaar wat er verloren is, waar en wanneer. En wanneer een chauffeur kenbaar maakt iets te hebben gevonden in zijn auto dan wordt dit op de website vermeld.
jQuery UI Accordion - Fill space

Juni 2017

Er is ook een landelijke website voor gevonden en verloren voorwerpen

Dit is op initiatief van de Overheid. 

Veel gemeentes in Nederland doen daar aan mee, echter niet alle. 

Er is een kaart van de deelnemende gemeentes op de website aanwezig.

U kunt ook bij de gemeente melden dat u iets verloren of gevonden heeft.

(Ook kunt u melding maken van een gevonden voorwerp, volgens het Burgerlijk Wetboek (art. 5) bent u dit zelfs verplicht)

Instructiefilm op YouTubeHieronder wordt dan door de redactie de melding weergegeven zonder de persoonlijke gegevens.
Indien er een match is tussen de verloren en de gevonden artikelen, dan zal de redactie de eigenaar en de eerlijke vinder met elkaar in kontakt brengen.

Gevonden

Verloren

Terug naar boven