Zoeken

Laatste Nieuws (Actualiteit en Logboek)


Database Prijzen

Uw kommentaar

Deze website bestaat vandaag

Aantal bezoeken op deze website

Aantal bezoekers online op de website

Aantal bezoeken op deze pagina

Aantal bezoekers online op deze pagina

Deze pagina is door u nu

U moet zich eerst aanmelden door een email te sturen aan:

redactie@taxiprijzenutrecht.nl

Daarin moet verplicht vermeld zijn 

1. Uw voor- en achternaam

2. Uw emailadres

3. Bedrijfsnaam

Vervolgens krijgt u, na goedkeuring door de redactie, een tijdelijk wachtwoord toegezonden, die u zelf moet wijzigen op uw profielpagina. Er wordt naar gestreefd om binnen 24 uur uw email te beantwoorden en de benodigde gegevens aan u toe te sturen.

Nadat u zich heeft aangemeld en vervolgens ingelogd heeft, verkrijgt u toegang tot:

-  Pagina om de Gemeente, STKU en TRU te beoordelen

-  Pagina Logboek, waarin positieve en negatieve gebeurtenissen bijgehouden worden

-  Pagina om uw profiel te bekijken en te wijzigen

-  Pagina waar u kunt meedoen aan discussies, die alleen zichtbaar zijn wanneer er is ingelogd

-  Enquête voor chauffeurs

Terug naar boven