Zoeken

Database Prijzen

Deze website bestaat vandaag

Aantal kliks op deze website

Aantal bezoekers online op deze website

O

p deze pagina kan de ondernemer of chauffeur verwijzingen vinden naar onderwerpen die voor hem of haar van belang kunnen zijn om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

Oproep aan chauffeurs

Om deze website wat betreft de gegevens over afsluitingen actueel te houden, wordt verzocht om deze zo veel mogelijk aan de 
redactie van deze website door te geven. 

Ook voor het vullen van gegevens voor de database wordt om hulp gevraagd. 
Niet aan de klanten afgegevens bonnetjes kunt u daarvoor inleveren bij Tim Vermeer.

(Het gaat hierbij over ritten gemaakt vanaf Utrecht C.S. naar elke willekeurige bestemming. Er wordt daarbij niet gekeken naar bedrijfsnaam of kenteken en indien gewenst kunnen de bonnen ook weer geretourneerd worden. Alleen de gegevens met betrekking tot afstand, reistijd en prijs worden gebruikt voor de database).


Rij- en rusttijd

De normen voor dagelijkse en wekelijkse rusttijd worden vereenvoudigd. Zowel chauffeurs in loondienst als zelfstandigen moeten dagelijks minimaal tien uur rust hebben, maar mogen dit aantal drie keer per twee weken inkorten tot maar acht uur per dag. Verder geldt dat alle chauffeurs per veertien dagen 72 uur rust moeten houden. Dit aantal mogen ze uitsplitsen in perioden van elk 24 uur. De regels voor het houden van pauze blijven ongewijzigd en gelijk aan die in de Arbeidstijdenwet.

Randvoorwaarden voor het voorstel zijn de Europese werk- en rusttijdenregels en de verkeersveiligheid. Daarnaast is het uitdrukkelijk de bedoeling om de regels voor ZZP'ers en chauffeurs in loondienst zo gelijk mogelijk te houden. De nieuwe regels moeten per 1 januari 2015 gaan gelden. De Inspectie Leefomgeving en Transport blijft controleren op zowel dagelijkse als wekelijkse rusttijd en pauze. Daarnaast krijgt het Sociaal Fonds Taxi een grotere rol als toezichthouder op de naleving van de CAO's.

Er is ook een forum, behorende bij deze website.
Daarin kan iedereen, mits er aan de regels voldaan wordt, deelnemen 
aan discussies over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de taxi.

Terug naar boven